BSC Software
Đorđa Stanojevića 4
11000 Beograd, Srbija
+381 11 3180 197
erp@bscsoftware.rs
Novosti
01.05.2016.
BSC objava u PC Press-u
01.04.2016.
Nav u JP "Službeni Glasnik"
29.02.2016.
„Dynamics NAV na Azure platformi“

Izvod iz liste BSC Software partnera

Uz BSC softverska rešenja i podršku BSC software partnera  podignite Vaše poslovanje na PLATFORMU na kojij će čitav Svet biti Vaše tržište:

 

 

     

PLAFORMA ZA CEO SVET
BSC ima visoki nivo saradnje sa Microsoftom u domenu ERP rešenja Microsoft Dynamics NAV kojim su obuhvaćene sledeće poslovne oblasti: Finansije, Računovodstvo, Materijalno knjigovodstvo, Plan i analiza (budžetiranje); Prodaja, Nabavka, Upravljane projektima; Servis, Proizvodnja.

   
   

  
                      

PLATFORMA ZA PRISTUP SVETU
Unapredite vašu hardversku, mrežnu i serversku infrastrukturu potrebne za rad vašeg ERP sistema koristeći znanja PSH inžinjera
Referentne instalacije: Kemoimpex ad; Agrohim d.o.o; Jugohemija farmacija; Gradina-Zemun: MUBB; Diopta d.o.o;Grossoptics; Edilitalijana i mnogi drugi.

   
   

 

 

PLATFORMA ZA JEDINSVENI SVET
Zajedno sa Lanselotom osvajamo granice novih tržišta
Referentne implementacije: Sony-Rusija

 

 

 

   
   
BSC Software
Đorđa Stanojevića 4 11000 Belgrade, Serbia +381 11 3180 197
© Copyright 2012